Main menu

Każdej odpowiedzi szuka się najpierw w sobie

Pytania

Kiedy skorzystać z pomocy psychologa?

Pomoc psychologa potrzebna jest w sytuacji gdy jakiś problem utrudnia funkcjonowanie indywidualne, społeczne, zawodowe. To znaczy, gdy jest się czymś stale przytłoczonym, czuje się smutek, źle się myśli o sobie, nie ma się ochoty wychodzić z domu, czuje się negatywne uczucia do innych, czuje się zdenerwowanie, niepokój. Gdy takie objawy przedłużają się w czasie, a działania podejmowane nie przynoszą efektów, … Czytaj więcej

Jak rozpoznać depresję?

Depresja charakteryzuje się: obniżonym nastrojem przez większość dnia, prawie każdego dnia, uczucie to jest zarówno subiektywne, jak i obiektywnie odbierane przez otoczenie, innych ludzi, brakiem reakcji emocjonalnych na bodźce, które zazwyczaj były pozytywne, dotychczasowe zainteresowania nie sprawiają przyjemności, zaniechane są także codzienne czynności, nasileniem depresji w godzinach porannych, występowaniem trudności z zaśnięciem, ale i nadmierna senność, spowolnieniem ruchowym lub nadmierną … Czytaj więcej

Jak odróżnić smutek od depresji?

Istnieje tzw. depresja reaktywna, czyli gdy występuje obniżony nastrój w odpowiedzi na stresujące wydarzenia życiowe, utratę kogoś bliskiego. Takie uczucia są naturalną konsekwencją na stratę. Człowiek potrzebuje czasu, aby uporać się z negatywnymi emocjami samodzielnie. Gdy jednak taki stan przedłuża się powyżej 6 miesięcy, to zaleca się wizytę u specjalisty, aby zapobiec poważniejszym konsekwencjom.

Czy depresję można wyleczyć?

Leczenie depresji polega na łączeniu farmakoterapii i psychoterapii. Dobrze poprowadzona terapia i dobranie odpowiednich leków może spowodować, że objawy ustąpią, a myślenie o sobie, innych oraz o przyszłości się zmieni. Przy dużym zaangażowaniu w zdrowienie i stosowaniu się do zaleceń można liczyć na poprawę funkcjonowania emocjonalnego i społecznego. Gdy nie ma współwystępujących innych zaburzeń, to leczenie może trwać ok. 6 … Czytaj więcej

Co to jest depresja dwubiegunowa?

Depresja dwubiegunowa (choroba afektywna dwubiegunowa) CHAD, zwana także zaburzeniami maniakalno-depresyjnymi, psychozą maniakalno-depresyjną, to zmieniające się na przemian stany manii, depresji i zdrowia. Naprzemiennie występują stany obniżonego nastroju i objawów typowych dla depresji z objawami pobudzenia i dużej aktywności Jest to bardzo ciężka odmiana depresji i leczenie jest bardzo złożone. Ten rodzaj depresji wpływa bardzo destrukcyjnie na życie zawodowe i prywatne … Czytaj więcej

Czym są zaburzenia lękowe uogólnione?

Zaburzenia lękowe uogólnione charakteryzują się: przeżywaniem nawracającego napięcia, niepokoju; odczuwaniem obaw, które dotyczą codziennych wydarzeń i czynności, poczuciem zamknięcia i znalezienia się „na krawędzi”, trudnościami w skoncentrowaniu się przez dłuższą chwilę, poczuciem pustki głowie z powodu napięć i zmartwień, przeżywaniem niepokoju przed tym, czy wystąpi lęk, lub martwienie się konsekwencjami napadu lęku. Napad lęku to okres nasilonego dyskomfortu, podczas którego … Czytaj więcej

Czym jest fobia społeczna?

W fobii społecznej występuje duża obawa przed tym, że znajdzie się w centrum uwagi albo zachowa się kompromitująco lub kłopotliwie. Lęk przed oceną negatywną ze strony innych ludzi jest paraliżujący i powoduje unikanie sytuacji społecznych, izolowanie się od ludzi. Obawy pojawiają się w takich sytuacjach, jak: jedzenie, przemawianie, wchodzenie do małych grup. Zaburzenia lękowe z powodzeniem można leczyć, stosując terapię. … Czytaj więcej

Czym jest Stres Pourazowy – PTSD?

O PTSD mówimy, gdy osoba była narażona na bardzo silny stres, w sytuacji zagrażającej jej życiu lub zdrowiu. Sytuacja spowodowała bardzo duży lęk. Stresor uporczywie powraca, tak jakby stale oddziaływał na osobę w postaci „przebłysków”, wspomnień, stale nawracających snów, a także gorszego samopoczucia. Osoba unika okoliczności (myśli, emocji, miejsc, ludzi) przypominających owe wydarzenie, co nie występowało wcześniej. Reakcja osoby na … Czytaj więcej

Uzależnienie czy okolicznościowe picie?

Zespół uzależnienia od alkoholu, zgodnie z kryteriami zawartymi w 10. edycji Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób, Urazów i Przyczyn Zgonów (ICD 10), należy definiować jako wystąpienie przynajmniej trzech z następujących objawów, w okresie przynajmniej jednego miesiąca lub w ciągu ostatniego roku w kilkukrotnych okresach, krótszych niż miesiąc: silne pragnienie lub poczucie przymusu picia („głód alkoholowy”); upośledzenie zdolności kontrolowania zachowań związanych z piciem … Czytaj więcej

Czym jest współuzależnienie?

Współuzależnienie to zespół cierpień i zaburzeń członków rodziny osoby uzależnionej, rodzaj uzależnienia jest dowolny. Zaobserwowano, że u tych osób pojawiają się fizyczne, emocjonalne, duchowe i intelektualne zmiany, które prowadzą do stanu przypominającego uzależnienie. Życie z osobą uzależnioną to życie w stanie ciągłego pogotowia emocjonalnego, czegoś w rodzaju „wysokiego napięcia”. To powoduje poważne konsekwencje dla zdrowia psychicznego, m.in.: dojmujące cierpienie i … Czytaj więcej

Jak wyjść ze współuzależnienia?

Klucz do rozwiązania problemu tkwi w przełamaniu wstydu i poczucia bezradności i sięgnięciu po dostępną pomoc – profesjonalną terapię i poradnictwo, grupy samopomocowe Al-Anon. Na początku długiej drogi zdrowienia najważniejsze jest zrozumienie istoty własnego współuzależnienia. Poznanie zachowań, uczuć, postaw, które mu towarzyszą. Następnym krokiem jest „oderwanie się” od przedmiotu swojej obsesji. Nie znaczy to, że musimy opuścić osobę, o którą … Czytaj więcej

Czy jestem DDA?

Syndrom DDA to zespół utrwalonych schematów funkcjonowania psychospołecznego powstałych w dzieciństwie w rodzinie alkoholowej, które utrudniają adekwatny, bezpośredni kontakt z teraźniejszością i powodują psychologiczne zamknięcie się w traumatycznej przeszłości. Powoduje to przeżywanie i interpretowanie aktualnych wydarzeń i relacji przez pryzmat bolesnych doświadczeń z dzieciństwa. Zniekształcenia te nie są przez DDA uświadamiane. Schematy te są destrukcyjne i powodują wiele zaburzeń pacjenta … Czytaj więcej