Main menu

Każdej odpowiedzi szuka się najpierw w sobie

Czym jest fobia społeczna?

W fobii społecznej występuje duża obawa przed tym, że znajdzie się w centrum uwagi albo zachowa się kompromitująco lub kłopotliwie. Lęk przed oceną negatywną ze strony innych ludzi jest paraliżujący i powoduje unikanie sytuacji społecznych, izolowanie się od ludzi. Obawy pojawiają się w takich sytuacjach, jak: jedzenie, przemawianie, wchodzenie do małych grup. Zaburzenia lękowe z powodzeniem można leczyć, stosując terapię. Można też łączyć z farmakoterapią. Terapia polega na modyfikowaniu przekonań poprzez szereg technik terapeutycznych.

Comments are closed.