Main menu

Każdej odpowiedzi szuka się najpierw w sobie

Czym jest Stres Pourazowy – PTSD?

O PTSD mówimy, gdy osoba była narażona na bardzo silny stres, w sytuacji zagrażającej jej życiu lub zdrowiu. Sytuacja spowodowała bardzo duży lęk. Stresor uporczywie powraca, tak jakby stale oddziaływał na osobę w postaci „przebłysków”, wspomnień, stale nawracających snów, a także gorszego samopoczucia. Osoba unika okoliczności (myśli, emocji, miejsc, ludzi) przypominających owe wydarzenie, co nie występowało wcześniej. Reakcja osoby na traumę obejmowała silny strach, bezradność, przerażenie. Występują także objawy, jak: częściowa lub całkowita niezdolność do odtworzenia ważnych okoliczności zdarzenia, zwiększona drażliwość i stan wzbudzenia w postaci trudności w zasypianiu lub podtrzymaniu snu, wybuchy gniewu oraz wzmożona czujność. Powyższe objawy utrzymują się powyżej 1 miesiąca od wystąpienia traumy lub ustania działania stresora.

Jest to nietypowe zaburzenie lękowe, ponieważ to, co „najgorsze”, już wystąpiło. Strach to „program” ucieczki przed niebezpieczeństwem. Ten program zostaje uszkodzony, zmodyfikowany w wyniku traumy, co powoduje nieprawidłową interpretację sytuacji bezpiecznych, które są uznawane przez osobę z PTSD jako zagrażające, paraliżując w ten sposób jej zachowanie. Unikanie myślenia czy np. unikanie snu, aby nie przeżywać koszmarów, powoduje kłopoty z koncentracją uwagi, drażliwość, ta z kolei nasila przekonanie o obecności choroby. Osoba nie ma możliwości skonfrontowania swoich przekonań, ponieważ unika wszystkiego, co się kojarzy z traumą. To błędne koło jest podtrzymywane, powoduje przez to kolejne trudności.

Comments are closed.