Main menu

Każdej odpowiedzi szuka się najpierw w sobie

Jak rozpoznać depresję?

Depresja charakteryzuje się:

 • obniżonym nastrojem przez większość dnia, prawie każdego dnia, uczucie to jest zarówno subiektywne, jak i obiektywnie odbierane przez otoczenie, innych ludzi,
 • brakiem reakcji emocjonalnych na bodźce, które zazwyczaj były pozytywne,
 • dotychczasowe zainteresowania nie sprawiają przyjemności, zaniechane są także codzienne czynności,
 • nasileniem depresji w godzinach porannych,
 • występowaniem trudności z zaśnięciem, ale i nadmierna senność,
 • spowolnieniem ruchowym lub nadmierną ruchliwością,
 • uczuciem zmęczenia i utratą energii niemalże każdego dnia,
 • pojawianiem się myśli o sobie jako kimś bezwartościowym,
 • trudnościami ze skupieniem uwagi,
 • powtarzającymi się myślami o śmierci lub samobójstwie,
 • powtarzającymi się myślami o nieprzyjemnych treściach, nieprzychylnymi wspomnieniami o sobie lub innych.

Według Seligmana, twórcy „modelu wyuczonej bezradności”, ważnym depresjogennym aspektem funkcjonowania człowieka jest brak inicjatywy, wycofanie, przekonanie człowieka, że nie ma on możliwości wpływania na zdarzenia.

Comments are closed.