Main menu

Każdej odpowiedzi szuka się najpierw w sobie

Jak wyjść ze współuzależnienia?

Klucz do rozwiązania problemu tkwi w przełamaniu wstydu i poczucia bezradności i sięgnięciu po dostępną pomoc – profesjonalną terapię i poradnictwo, grupy samopomocowe Al-Anon.

Na początku długiej drogi zdrowienia najważniejsze jest zrozumienie istoty własnego współuzależnienia. Poznanie zachowań, uczuć, postaw, które mu towarzyszą. Następnym krokiem jest „oderwanie się” od przedmiotu swojej obsesji. Nie znaczy to, że musimy opuścić osobę, o którą się troszczymy, którą kochamy. Oznacza to, że musimy oderwać się od bólu, który sprawia nam angażowanie się w sprawy tej osoby.

Musimy uwolnić się od niezdrowych ingerencji w życie i obowiązki tej i innych osób, od problemów, których nie jesteśmy w stanie rozwiązać. Są bowiem w naszym życiu rzeczy, na które nie mamy wpływu – nie warto więc na siłę ich zmieniać, walcząc z wiatrakami.

Comments are closed.